Alinierea la politicile naţionale și ale UE

 • Strategia Națională în Domeniul Sănătăţii pentru anii 2014-2020 "Sănătate pentru prosperitate“; 
 • Planul Regional de Servicii de Sănătate pentru Regiunea Sud-Vest; 
 • Proiectul va contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 14: Construirea de infrastructuri pentru spitalele regionale de urgență.

Cadrul legal

 • HG nr. 1028/ 2014 de aprobare a Strategiei Naționale de Sănătate, prevede construirea SRU Iași, Cluj și Craiova cu fonduri din POR 2014-2020; 
 • POR 2014-2020 – construirea a 3 spitale SRU Iași, Cluj, Craiova faza I: 141 mil euro + contribuția națională;
 •  SRU Craiova: POR 47 mil euro + contribuție națională; 
 • POS 2021-2027 – faza II total SRU Craiova, Iași, Cluj: 700.933.200 euro; 
 • 679.683.200 euro din FEDR; 
 • 21.250.000 euro din FSE; 
 • Contribuție națională – 923 milioane euro este asigurată prin împrumuturi BEI;  
 • HG nr. 729/2017 privind trecerea terenurilor în administrarea Ministerului Sănătații; 

Strategia Nationala de Sanatate
2014-2020

OG 7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea reducerii inechităţii în accesul la serviciile de sănătate
 • Raționalizarea numărului de spitale / numărului de paturi de îngrijiri acute; 
 • Creșterea capacității pentru îngrijiri de zi și ambulatorii de specialitate; 
 • Dezvoltarea a 8 SRU pentru rezolvarea la nivel de regiune a cazurilor complexe si a politraumei;
 •  Dezvoltarea serviciilor de îngrijire de lungă durată, pentru vârstnici și pacientii cronici; 
 • Îmbunătățirea infrastructurilor spitalicești judetene; 
 •  Îmbunătățirea dotării spitalelor cu echipamente medicale avansate; 
 • Utilizarea principiilor de performanță clinică și eficiență managerială și financiara a spitalelor.

Necesitatea investiției

 • Modelul de îngrijire la nivel terțiar este fragmentat și se bazează pe servicii specializate separate, furnizate în spitale sau institute specializate;
 •  Lipsă de echipe interdisciplinare care să ofere o abordare integrată a îngrijirii;
 • Fragmentare a infrastructurii;
 • Cererea privind serviciile de îngrijire a sănătății se bazează excesiv pe o spitalizare continuă; 
 • Dezvoltare insuficientă a îngrijirii de zi și a serviciilor ambulatorii ;
 • Absența unor noi echipamente și tehnologii;
 • Spital Clinic Județean de Urgență Craiova: 
  - Clădirea a suferit avarii grave în urma ultimului cutremur care a lovit o zonă mai largă; clădire nesigură pentru o utilizare continuă pe termen lung, în timp ce riscul seismic ridicat face imposibile lucrările de reabilitare;
  - Αviz sanitar condiționat, cu un plan de conformare;
  - Majoritatea secțiilor / unităților clinice, dar și zona centrală și zona de personal a spitalului nu îndeplinesc criteriile de igienă conform legii;
  - Departamentul de Urgență este subdimensionat și trebuie modernizat;
  - Departamentul de oncologie este subdimensionat și cu deficiențe majore în spațiu. Mai mult, nu are un accelerator liniar.

Obiectivele investiției

 

 • Furnizarea de servicii spitalicești comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane;
 • Furnizarea de servicii integrate de înaltă calitate, multidisciplinare pentru pacienții cu patologie acută, urgentă şi complexă, la nivel secundar și terțiar;
 • Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale pentru pacienții care necesită intervenții acute de urgență, secundare și terțiare în regiunea de SV;
 • Reducerea mortalității / numărului de decese evitabile în regiune;
 • Reducerea poverii dizabilităţilor în regiune;
 • Creşterea calităţii vieţii şi a bunăstării în regiune; 
 • Îmbunătățirea satisfacției / experienței pacienților în îngrijirea în facilități moderne;
 • Îmbunătățirea standardelor clinice, a rentabilității, și a durabilităţii serviciilor spitalicești din județul Dolj;
 • Îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile vulnerabile de pacienți, la serviciile spitalicești de nivel înalt secundar și terțiar de calitate superioară.