Titlul proiectului:

„Construire Spital Regional de Urgență Craiova” Cod SMIS 134201

Denumirea beneficiarului:

Ministerul Sănătății este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5441/30.04.2020 pentru proiectul “Construire Spital Regional de Urgență Craiova” (SRU), cod SMIS 134201 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 14: Construcția infrastructurilor pentru spitalele regionale de urgență, Obiectivul 1 “Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență” al Priorității investiționale 14.1 “Investiții în infrastructurile sociale și de sănătate care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în materie de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și recreative, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile furnizate de autoritățile locale”. Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul de stat și din surse externe nerambursabile.

 • Ordonator principal de credite şi Beneficiar : Ministeriul Sănătății
 • Amplasement:
  • Municipiu CRAIOVA, Judeţul Dolj,Tarla 18, Parcela 162 si 164
  • Terenul este situat în nord-estul Craiovei, cu acces direct la șoseaua de centură nord
  • Accesul în teren va fi posibil prin la intersectia Str. Prelungirea Teilor cu DN 65F. Un al doilea acces la obiectiv se va putea realiza din DN 65 F pe partea dreapta. Prin DN65F se va asigura accesul la DN65 (legatura cu estul tarii), respectiv DN6 (legatura cu vestul tarii), iar prin drumul expres Craiova-Pitesti prevazut a se realiza – legatura cu partea de nord a regiunii.

 

Scopul  si obiectivele specifice:

Obiectivul principal al proiectului este “Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitalicești de urgenţă” al priorităţii de investiţii 14.1. din POR 2014-2020, prin îmbunătăţirea accesului populaţiei, în special pentru grupurile de pacienţi vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terţiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populaţiei din judeţul Dolj și regiunea SV a României.

Obiectivele specifice

OBIECTIVELE INVESTIȚIEI

 • Furniza servicii spitalicești comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane
 • Furniza servicii integrate de înaltă calitate, multidisciplinare pentru pacienții cu patologie acută, urgentă şi complexă, la nivel secundar și terțiar
 • Îmbunătăți calității și eficienței serviciilor medicale pentru pacienții care necesită intervenții acute de urgență, secundare și terțiare în regiunea de SV
 • Reducerea mortalității / numărului de decese evitabile în regiune
 • Reducerea poverii dizabilităţilor în regiune
 • Creşterea calităţii vieţii şi a bunăstării în regiune
 • Îmbunătăți satisfacției / experienței pacienților în îngrijirea în facilități moderne
 • Îmbunătățirea standardelor clinice, a rentabilității, și a durabilităţii serviciilor spitalicești din județul Dolj

 

Obiectivul specific 1 „Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitaliceș de urgenţă” al Priorităţii de investiţii 14.1 din POR 2014-2020 (martie 2018), Proiectele SRU au fost deja incluse în acţiunile indicative care sunt programate pentru finanţare și care este de așteptat să contribuie la Obiectivul specific menţionat mai sus, care vizează și:

 • Crearea unei reţele de spitale regionale de urgenţă integrate fizic și funcţional către pacienţi;
 • Alinierea serviciilor de infrastructură spitalicească la funcţiile și rolurile jucate de diferitele niveluri ale sistemului spitalicesc din România;
 • Raţionalizarea serviciilor de îngrijire spitalicească, care vizează îmbunătăţirea eficienţei și durabilităţii acestora;
 • Restructurarea spitalelor regionale de urgenţă din România, astfel încât acestea să trateze cele mai complexe cazuri într-o abordare mul disciplinară, eficientă și sigură din punct de vedere clinic;
 • Creșterea eficienţei în acordarea asistenţei de urgenţă, în special la spitalele regionale și judeţene;
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea spitalelor regionale de urg enţă;
 • Reducerea inegalităţilor în starea de sănătate a populaţiei, în special în zonele rurale și în zonele izolate sau defavorizate din punct de vedere economic, prin diagnosticarea precoce și tratarea cu succes a condiţiilor mai puţin grave, ceea ce duce la scăderea numărului de persoane cu nevoi medicale nesatis făcute;
 • Sporirea accesului populaţiei la serviciile sociale și asistenţa medicală.

În conformitate cu obiectivele menţionate mai sus, Proiectul va contribui în special la:

 • Reducerea mortalităţii / numărului de decese evitabile în regiune;
 • Pentru a reduce povara dizabilităţilor din regiune;
 • Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și bunăstarea în regiune;
 • Pentru a spori satisfacţia / experienţa pacienţilor în ceea ce privește îngrijirea în centrele moderne și actualizate;
 • Îmbunătăţirea standardelor clinice, eficienţei, rentabilităţii, calităţii și siguranţei și durabilitatea serviciilor spitalicești din judeţul Dolj;
 • Îmbunătăţirea accesului populaţiei, în special pentru grupurile de pacienţi vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terţiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populaţiei din judeţul Dolj și regiunea SV a României.

 

Rezultatele:

DESCRIEREA CLĂDIRII

– Două clădiri separate, conectate printr-un coridor de la sol la nivelul primului etaj:

A. Clădirea principală a spitalului, care include toate departamentele spitalului principal:

 • Complex de clădiri de 7 etaje, inclusive subsol, parter și cinci (5) etaje superioare.
 • Partea orizontală extinsă a clădirii se întinde pe 3 etaje complete (subsol, parter și etaj 1), în timp ce pe cele 3 etaje suplimentare (2, 3 și 4 etaje) se extinde parțial.
 • Două turnuri cu secțiuni pătrate, cuprinzând unitățile secţiilor, se ridică de la etajul 2 la etajul 5 (4 etaje în total).
 • Un al treilea turn, care cuprinde și unități cu secţii, se ridică de la etajul 2 până la al 4-lea etaj (3 etaje în total) .
 • Terasele de la etajul 1, între curțile unității, precum și terasa de deasupra nivelului 3 sunt prevăzute să fie acoperite cu vegetație.
 • Subsolul va include în principal servicii de suport, de ex. spălătorie şi lenjerie de pat, mortuare, servicii de întreţinere şi inginerie, spaţii de administrare a materialelor etc.
 • La parter şi la primul etaj se vor localiza servicii de diagnostic şi terapeutice, clinici ambulatorii şi zone de învăţământ.
 • Serviciile de ambulatoriu vor fi situate pe etajele 2 – 5.
 • Pe acoperişul clădirii va fi construită o helioport H-3, pentru a găzdui un elicopter Eurocopter EC-135.
 • Două (2) intrări principale la parter, la cele două extremități ale axei centrale:- O intrare principală generală- O intrare la Departamentul pentru Mamă și Copilpentru:- Accesul la Departamentul de ambulatoriu;
  – Admiterea pacienților, cu excepția departamentului de urgență (îngrijirea de zi etc.);
  – Vizitatori;
  – Personal (parțial)
 • intrări secundare pentru public şi pacienţi:
  – Intrarea în Departamentul de Urgență- Accesul femeilor gravide (cazuri de urgență)
  – Accesul la servicii (și zonele de încărcare / descărcare)
  – Intrarea personalului

B. Clădirea care găzduiește Centrul de tratare a cancerului (CTC):

 • Situate în partea de nord-vest a clădirii principale și se extinde pe 2 etaje: parter și etaj 1.
 • Dezvoltat în jurul a 3 curți interioare (atrii).
 • Va avea propria zonă de intrare pentru adulți și copii cu paravan pentru protecția pacienților și un caracter distinct de spitalul principal.
 • CTC va oferi tratament în regim de spitalizare continuă (pentru pacienții de la cabinetele de radioterapie și oncologie) și, de asemenea, pentru pacienții de zi care necesită chimioterapie și pentru cei ambulatorii care necesită perfuzii și terapii pentru o perioadă mai scurtă.
 • Principalii „cai de bătaie” ai secțiunii de radioterapie a CTC, acceleratoarele lineare, vor necesita cazare specială sub formă de buncăre în cadrul spațiilor de cazare.
 • Secția de chimioterapie va oferi spații pentru administrarea unei serii de chimioterapie intravenoasă și intratecală administrate pe diferite perioade în timpul zilei – unele perfuzii relativ scurte, altele pentru o durată mai lungă.
 • Unitatea va găzdui spații de cazare corespunzătoare de sprijin, cum ar fi o zonă de simulator CT, o sală de matrice, fizică medicală și servicii de medicină nucleară.
 • 1.195 locuri de parcare
 • 841 de locuri într-o parcare subterană
 • 354 de locuri la nivel de suprafață
 • 66 din aceste locuri vor fi destinate persoanelor cu dizabilități
 • Parcare subterană independentă pe două etaje, cu o suprafață totală de 25.627 mp, care adaugă un etaj suplimentar subteran întregii construcții.
 • 26 locuri pentru vehicule cu două roţi  (motociclete)
 • 66 locuri pentru biciclete
 • 5 locuri de parcare acoperite pentru ambulanțe
 • 1 stație de autobuz
 • 2 locuri de parcare (de așteptare) pentru autobuze

 

Perioada de implementare:

 • Durata de realizare a investiției (totala): 84 luni
 • Durata estimata de construție: 48 luni
 • Implementarea proiectului durează 104 de luni, în perioada 01.05.2018 – 31.12.2026.

 

 

Valoarea totală a proiectului
(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):

Valoarea totală a proiectului este de 2.847.124.805,37 lei, din care valoarea total nerambursabilă din FEDR – 223.320.500,00 lei

 • Valoarea totală a investiției (cu TVA): 850.507.547,41 lei / 602.733.501,24 Euro
 • din care C+M (cu TVA): 684.166.174,15 lei / 356.113.203,68 Euro